TURVALLISIA KOHTAAMISIA
Referenssit

Referenssit

Nostoja asiakaspalautekyselyistä keväältä 2024

Kevään yksilötyönohjauksista:

”Koen, että työnohjaus on vahvistanut kehittymistäni työssä. Olen saanut tukea ja uusia oivalluksia omaohjaaja-suhteisiini sekä työssä jaksamiseen.”

”Ilmapiiri on turvallinen ja luotettava sekä luonteva.”

”Prosessi on sujunut hyvin. Olen saanut paljon uusia näkökulmia ja ymmärrystä työhöni.”

”Työnohjaaja on rauhallinen, omaa laajan näkökannan asioihin ja osaa haastaa ajatuksia  juuri sopivasti.”

”On oltu sovittuihin tavoitteisiin liittyvien asioiden äärellä, työnohjaaja muistaa myös kysyä tästä!”

 

Kevään ryhmätyönohjauksista:

”Luotettava, helposti lähestyttävä ja turvallinen ilmapiiri työnohjauksessa.”

”Prosessi on sujunut tosi hyvin ja onnistuit luottamuksellisen ilmapiirin synnyttämisessä. Tukevaa on ollut se, että olet saanut heti kiinni mistä puhutaan ja sanoittanut sitä.”

”Yhteisön tavoitteet saatu pääpuolin parempaan suuntaan, itselle tärkeät asiat myös käsitelty.”

”Työnohjaus alkoi stressaavissa tunnelmissa, työryhmän vaikeuksiin pureuduttiin haasteista huolimatta. Oli intensiivistä mutta antoisaa. Tukee varmasti jatkoa ajatellen pysymään hyvällä tiellä.”

”On käsitelty suoraan ongelmia ja pohdittu yhdessä ratkaisuja sekä viety ratkaisuja käytäntöön samantien, ollut tehokasta.”

”Hyvää keskustelua ollut, hyvin ohjattu aiheiden ääreen.”

”Työmotivaatio on säilynyt ja ehkä lisääntynyt vähän.”

”On tunne, että on tullut kuulluksi ja myös jäänyt pohtimaan omia työtapoja.”

”Koen että minua kuunnellaan ja arvostetaan.”

”Minusta on hyvä, että pystyt samaistumaan niin johtajan, vastaavan ohjaajan sekä ohjaajien asemaan.”

”Työnohjaaja aina rauhallinen ja kannustava.”

”On ollut tosi hyvää ohjausta, työnohjaaja selkeästi ammattilainen.”

”Kiitos työnohjauksesta, turvallisuuden tunteen luomisesta, vinkeistä ja kuuntelusta.”

Kahden ja puolen vuoden  jälkeen päättyneestä ryhmätyönohjausprosessista kokonaisuutena:

”Prosessi on kulkenut kaaren, kehittynyt edetessään. Konkretia ja ilmiöiden tarkastelu on ollut tärkeää.”

”On käsitelty minulle ja mielestäni työryhmän kannalta tärkeitä asioita. Olet poiminut hyvin ajankohtaisia asioita puheista.”

”Kiitos kuluneesta ajasta. On ollut ilo, että olet ohjannut työryhmäämme monessa muutoksessa.”

”Hyvä että palaat aina välillä aiemmin puhuttuihin asioihin.”

”Hyviä nostoja yleisestä keskustelusta.”

”On puhuttu oikeista aiheista/asioista.”

”Turvallinen ilmapiiri ollut.”

”Kuuntelet kaikkia ja huomioit jokaista.”

työnohjaus palaute tyytyväisyys ja hyödyllisyys

Mukana Lastensuojelun Keskusliiton Näkökulmia sijaishuoltoon – opasta tekemässä

Lastensuojelun keskusliitto julkaisi 6.6.2023 Näkökulmia sijaishuoltoon – oppaan lastensuojelun sijaishuollon työntekijöille. Kirjoitin yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton Elina Kekkosen kanssa oppaaseen artikkelin aiheesta Työnohjauksen mahdollisuudet sijaishuollossa.

Omat näkemykseni artikkeliin koostuivat ohjaajan, vastaavan ohjaajan ja johtajan työkokemuksesta lastensuojelun sijaishuollossa 25 vuoden ajalta, työnohjauksen käyttäjän näkökulmasta. Toinen näkökulmani muodostui työnohjaajakoulutuksen ja vajaan kahden vuoden työnohjaajatyökokemuksen yhdistelmästä.  Elina toi vastaavasti artikkeliin oman työkokemuksensa sijaishuollosta ja työnohjaajan työstä. Lopputulos yhteistyöstämme löytyy osana opasta (s. 94-102).

Oppaan voit ladata Lastensuojelun Keskusliiton sivulta.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tietoinen hyödyntäminen erityisnuorisokodissa

Linkin takaa löytyy artikkeli, joka on julkaistu Pelastakaa Lapset lehdessä nro 2/2019.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2015/10/11131811/Pelastkaa-Lapset_2-2019_Parske.pdf

Artikkelin pääosassa ovat sijaishuollossa elävien nuorten sekä henkilökunnan kokemukset. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tietoinen hyödyntäminen tukee nuoren kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Nuorille on tärkeää tulla kuulluksi ja toimia osana yhteisöä. Olin itse osa tätä yhteisöä toimiessani kyseisen erityisnuorisokodin johtajana vuosina 2016-2022.

Kehittämistehtävä hoidollisesta vuorovaikutuksesta omahoitajasuhteessa

Opiskelin DIAK:issa vuonna 2007 Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatillisia erikoistumisopintoja. Tein kehittämistehtävänäni produktion Hoidollinen vuorovaikutus omahoitajasuhteessa – Omahoitajan käsikirja hoidollisen vuorovaikutuksen arviointiin ja kehittämiseen silloisen työpaikkani kiintymyssuhdeperustaisen omahoitajatyön kehittämistä silmällä pitäen. Haluan jakaa tämän luettavaksesi, oman työsi arviointia ja kehittämistä ajatellen.

Hoidollinen vuorovaikutus omahoitajasuhteessa

Asiakaspalautteita työnohjauksestani 2023

Yksilötyönohjauksesta:

  • ”Sami on työnohjaajana kiinnostunut ja kyselevä. Työnohjauksessa kysymykset auttoivat minua jäsentämään omaa ajatteluani ja auttoi eteenpäin”

Ryhmätyönohjauksesta:

  • ”Arvostan työnohjaajan arvostavaa lähestymistapaa ja konkretiaa. On hyvä mieli kun lähden työnohjauksesta”
  • ”Pidän tyylistä, annat puhua ja rönsyillä, mutta palautat tarvittaessa aiheeseen ja koostat puheenvuoroja yhteen teemoitellen”
  • ”Työskentelyllä on ollut selkeät tavoitteet, olet saanut keskustelua aikaan”
  • ”Kaikilla on ollut tilaa ja mahdollisuus puhua, ryhmä on nyt paljon yhtenäisempi”
  • ”Suhtautuminen on ollut kunnioittava ja kannustava, muuta kuitenkin olet haastanut pohtimaan näkemyksiä”
  • ”Kiitos kun kuuntelet aidosti. Sinulla on taito kuunnella ja nostaa työryhmän tuottamia asioita esiin”
  • ”Työnohjaus on tuonut monia näkökulmia ja palasia omaan työhön sekä muuten omaan ammatilliseen kehitykseen. Auttanut ryhmän toimintaa”

Ota yhteyttä, soita 0405893140 tai jätä yhteydenottopyyntö posti@samikoykka.com