TURVALLISIA KOHTAAMISIA
Työnohjauksesta

Työnohjauksesta

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Minä työnohjaajana

Työnohjaajana olen dialoginen, rauhallinen ja läsnäoleva, en hätkähdä haastaviakaan teemoja ja ilmiöitä. Aloitin työn työnohjaajana vuonna 2021. Tuen työnohjaajana ohjattaviani jaksamaan, kasvamaan ja kehittymään työssään yksilöinä sekä kehittämään työtä yhdessä. Pyrin auttamaan yksilöä tai ryhmää reflektoimaan asioita ja ilmiötä omien kokemustensa, tunteidensa ja ajattelunsa kautta.

Työnohjauksen tarpeista, tavoitteista ja sisällöistä sekä prosessin kestosta sovin tarkemmin yhdessä tilaajan ja ohjattavien kanssa. Työnohjaustapaamisen kesto yhteisö- tai ryhmätyönohjauksessa on yleensä  1,5 h ja yksilötyönohjauksessa 1 h.  Tällä hetkellä teen työnohjauksia ohjattavan työtiloissa.

Noudatan työnohjauksessa Suomen Työnohjaajat Ry:n eettisiä periaatteita. https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

Palautteita työnohjauksistani löydät referenssit-sivulta

Ota yhteyttä, soita 0405893140 tai jätä yhteydenottopyyntö posti@samikoykka.com